Cảnh giác những kiểu lập lờ khi báo giá cửa nhựa lõi thép